Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home

Bardiensten in 2019 (planperiode 1-1-2019 t/m 31-12-2019)

Afdrukken

Beste Metzpointer,

De nieuwe bardienstplanner staat (gedeeltelijk) klaar. Tot en met 31-03-2019 staan er nog bardiensten open om in te plannen. In de loop van 2019 komen er 2 grote planningsrondes:

  1. in maart, zodra het speelschema van de KNLTB-voorjaarscompetitie bekend is (bardiensten van 1 april t/m de clubkampioenschappen in september kunnen dan bemand worden)
  2. in september, zodra het speelschema van de KNLTB-najaarscompetitie bekend is (bardiensten t/m 31 maart 2020 kunnen dan bemand worden).

Het hele jaar door kunnen er nog bardiensten bij komen voor wedstrijden of activiteiten die bij de grote planningsronde nog niet bekend waren. We houden jullie op de hoogte zodra er nieuwe bardiensten beschikbaar komen om in te plannen of indien er in de dienstenplanner op korte termijn nog bardiensten staan die nog bemand moeten worden. Belangrijk voor het inplannen is dat je inlogt op https://mijn.knltb.club of met de KNTLB Club App. In de App kun je op de startpagina naar beneden scrollen tot de Dienstenplanner.

Puntensysteem
De planner werkt met een puntensysteem. Bij het inplannen van nieuwe diensten zie je punten staan. Hierdoor is een eerlijke beloning mogelijk.
Bij de puntentelling is uitgegaan van 1 punt per half uur bardienst en na 23.30 uur 1 punt per kwartier . Jaarlijks wordt het aantal te behalen punten vastgesteld. Voor 2019 is dat, net als in 2018, 20 punten.
Heb je in 2018 meer punten gehaald? Dan kun je deze meenemen naar 2019.
Heb je in 2018 te weinig punten behaald? Dan dien je het tekort in 2019 in te halen.
Eind 2019 dient elk bardienstplichtig lid minimaal 40 punten te hebben behaald.
Leden die in de loop van het jaar lid worden, dienen naar rato bardienstpunten te halen. Elk nieuw bardienstplichtig lid ontvangt een persoonlijke email hierover, waarin staat aangegeven hoeveel punten er in het 1e jaar gehaald moeten worden.

Eindtijd bardienst is de sluitingstijd.
Er wordt geschonken tot een half uur voor de sluitingstijd van de laatste bardienst. Voor het poetsen, tellen, afsluiten, enz. wordt rekening gehouden met een half uur werk.
Bijvoorbeeld: de laatste bardienst is van 21.00-24.00 uur, waarbij uiterlijk tot 23.30 uur geschonken wordt. De tijd voor het afsluiten is dus ingecalculeerd in de bardiensttijd. Om uiterlijk 24.00 uur verlaat de bardienst het Paviljoen.
Daarnaast willen wij alle leden erop attenderen om de roep voor het laatste rondje te respecteren, zodat de bardienstmedewerkers op tijd naar huis kunnen en het paviljoen kan worden gesloten.

Hulpdiensten/niet alleen afsluiten
Om ervoor te zorgen dat een bardienstmedewerker niet alleen hoeft af te sluiten indien er op een avond maar 1 bardienstmedewerker wordt gevraagd, is een korte hulpdienst in het leven geroepen. Deze persoon helpt het laatste uurtje mee met afsluiten en verlaat samen met de andere bardienstmedewerker het Paviljoen.

Wijzigen/verwijderen ingeplande bardiensten
Eenmaal ingeplande bardiensten kunnen door jezelf niet meer gewijzigd worden. Bij wijzigen of ruilen van bardiensten dient de Paviljoencommissie geïnformeerd te worden ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). De Paviljoencommissie past dan de bardienstplanner aan.

Ben je nieuw lid of heb je weinig bardienstervaring?

  • Plan op dagen waarop geen grote activiteit plaatsvindt (zoals toernooien, competitie, etc.). In het planningssysteem wordt dit per dag aangegeven.
  • Plan niet samen met een ander nieuw lid in of alleen, zodat je door iemand met ervaring uitleg kan krijgen.
  • Draai je voor het eerst bardienst, neem dan van te voren even contact op met de bardienstbegeleider van die week (te vinden in de herinneringsmail die je, een aantal dagen voordat je bardienst hebt, ontvangt). Of stuur enkele weken voor je 1e bardienst een berichtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. zodat we een afspraak kunnen maken voor een rondleiding en uitleg voor het draaien van bardiensten.

Afkopen bardiensten
Het afkoopbedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2019 € 75,- (je krijgt hiervoor 20 bardienstpunten).
Wil je afkopen?
Dan dien je vóór 15 januari a.s. de volgende twee acties te ondernemen:

  1. Je logt in op de bardienstplanner en je plant één dienst op 31 december 2019 (hiermee geef je aan te willen afkopen)
  2. Je maakt € 75,-- over op bankrekeningnummer NL19 INGB 0004 150 987t.n.v. TC Metzpoint Veldhoven o.v.v. “Afkoop Bardienst 2019 en je naam”.

Bardienstplichtige leden die dit niet voor 15 januari 2019 hebben gedaan, zijn dus gewoon bardienstplichtig voor heel 2019! Ook zij die eerder afkochten!

Inloggen
Alle leden hebben normaliter hun inloggegevens beschikbaar.
Mocht je je gegevens niet meer paraat hebben, dan kun je deze eenvoudigweg opvragen door de pagina https://mijn.knltb.club te openen en voor “Wachtwoord vergeten” aan te klikken. Je dient dan je email-adres en KNLTB-nummer op te geven en ontvangt per email je wachtwoord.

Heb je vragen over bardiensten, mail dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tot slot wensen wij je hele fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een heel sportief en gezellig tennisjaar in 2019!

Met sportieve groet,
De Paviljoencommissie.

 

 
Metzpoint sponsor:
Banner