Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home Afhang reglement

Afhangreglement

Afdrukken

Artikel 1

Spelen en reserveren van een baan kan alleen plaatsvinden met een geldige lidmaatschapspas. Deze pas is persoonsgebonden en moet door uzelf gebruikt worden om af te hangen, volgens de regels zoals die in dit reglement worden beschreven.

Artikel 2

 • Reservering van een baan gebeurt door de lidmaatschapspas door de kaartlezer te halen van het jiba afhangbord dat in de hal van het paviljoen is geplaatst.
 • U kunt niet eerder afhangen, voordat iedereen met wie u wenst te spelen bij het afhangbord aanwezig is.
 • Er mogen geen lidmaatschapspassen van andere leden gebruikt worden voor afhangen als deze zelf niet meespelen.
 • Er mag geen introductiepas gebruikt worden voor afhangen als men de eigen lidmaatschapspas vergeten is.
 • Er wordt verwacht dat u ook speelt als u afhangt, dus niet afhangen om de speeltijd van anderen te verlengen.
 • In de periode tussen de eerste en de laatste KNLTB competitiedag, mogen meer dan 4 personen uit een team samen op een baan oefenen d.m.v. wisselen. (met 4 pasjes afhangen) er mag niet door de overige teamspelers afgehangen worden na de gereserveerde tijd van de eerste vier van het team om de tijdsduur te verlengen.

Artikel 3

Bij het spelen op verlichte banen, dient u eerst af te hangen op die blokken van 2 banen waarvan reeds 1 baan in gebruik is. (besparing)

Artikel 4

Op een baan kunt u het volgende spelen.

Single = 1 half uur
Amerik1aantje = 3 kwartier
Dubbel = 1 uur

In het winterseizoen is het voor de single competitie op enkele gereserveerde banen toegestaan 1 uur te spelen. De aanvangstijd van de gereserveerde speelperiode wordt automatisch door het jiba afhangbord aangegeven.

 • De buitenklok staat gelijk met de klok van het jiba afhangbord
 • Als de baan opeisbaar is, geef dan voor het zover is bij de spelers op die baan tijdig aan dat u de baan wilt opeisen.

Artikel 5

Het is verboden om tijdens het spelen de reservering op het jiba afhangbord te veranderen. Na de toegestane speeltijd is de baan opeisbaar door andere spelers, maar u mag blijven spelen totdat de baan door anderen reglementair wordt opgeëist.

Artikel 6

Metzpointleden mogen niet-leden introduceren wanneer er geen clubevenementen zijn waarvoor men 6 of meer banen nodig heeft. Daartoe worden tegen betaling introductiepasjes verstrekt door het dienstdoende barpersoneel.(introductiepasje na afhangen meteen weer terug geven aan barpersoneel.) Indien de bar gesloten is kan men alleen iemand introduceren indien er genoeg banen vrij zijn, nadat uw naam op de introductielijst ingevuld is mag je zonder afhangen gaan tennissen met een introducé en moet de betaling z.s.m. volgen indien de bar weer open is. Kosten introductiepas € 2,50 voor senioren en € 1,00 voor junioren.

Voor introducés gelden dezelfde regels als voor Metzpoint-leden. Introducés zijn verplicht te tennissen met één of meer Metzpoint-leden. Buiten de competitie periode mogen jeugdleden op de woensdagmiddag met andere jeugd-introducés tennissen zonder dat die behoeven te betalen voor een introductiepas.

Artikel 7

Als het park open is en de weersomstandigheden het toelaten, zijn in beginsel alle banen van 08.30uur tot 23.00 uur beschikbaar. In de wintermaanden van 1 november tot 1 April zijn op zaterdag en zondag de banen van 8.30 tot 18.30 uur beschikbaar. Tijdens clubevenementen kunnen een of meerdere banen gereserveerd zijn voor deze activiteiten. Als u deelneemt aan een clubevenement mag u niet afhangen op de banen die bestemd zijn voor recreatief tennis.

Artikel 8

Tijdens de KNLTB-competitieperiode is de competitieleider of zijn plaatsvervanger gerechtigd een onbespeelbare competitiebaan om te ruilen tegen een bespeelbare recreatiebaan dan wel recreatiebanen op te eisen als door weer of andere omstandigheden het reglementair verloop van de KNLTB competitie in gevaar komt.

Artikel 9

Daar waar het reglement niet in voorziet, beslissen:

 • leden van het Algemeen Bestuur
 • leden van de Technische Commissie
 • wedstrijdleiding bij toernooien, toss, etc.

Artikel 10

Leden die zich storen aan het niet juist naleven van dit reglement door anderen kunnen dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur.

Het bestuur neemt zich voor, als vaststaat dat een lid zich niet aan dit reglement houdt, dat lid te waarschuwen, te schorsen en in het uiterste geval het lidmaatschap te ontzeggen.

Bestuur T.P.C. Metzpoint.

Laatst aangepast op donderdag 16 mei 2019 13:33  
Metzpoint sponsor:
Banner