Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home Bardienst

Bardienst

Afdrukken

Bardiensten draaien
Tennisvereniging Metzpoint heeft haar paviljoen Intermetzzo in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van Metzpoint zorg dragen voor de bardiensten, inkoop, onderhoud, aankleding, etc. Financieel gezien levert dit veel voordeel op voor de vereniging en haar de leden. Alle leden seniorleden tot 70 jaar dienen hiertoe hun bijdrage te leveren door een paar keer per jaar bardienst te draaien.

Bardienstplanning
Met het barplanningsysteem van de KNLTB dienen leden zelf hun bardiensten te plannen. Dit gebeurt telkens voor een vooraf bepaalde periode. Voor ieder uitgevoerde bardienst worden punten behaald. Het aantal verplicht te behalen punten per periode wordt vooraf bekend gemaakt.

Leden die niet tijdig aan hun bardienstverplichting voldaan hebben, worden door de paviljoencommissie ingepland. Dit kan door de paviljoencommissie op elk moment gedurende de planningsperiode gebeuren. Een door de paviljoencommissie ingepland lid ontvangt een mail met de geplande bardiensten. Indien de geplande bardienst niet kan worden uitgevoerd is het ingeplande lid zelf verantwoordelijk voor het ruilen met een andere bardienst.

De bardienstplanning kunt u vinden op Dienstenplanner KNLTB.CLUB (zoeken op Metzpoint).

Boetesysteem
Het is heel vervelend als het paviljoen gesloten moet blijven omdat een bardienst niet is komen opdagen. Om te bevorderen dat alle bardiensten worden uitgevoerd is besloten tot een boetesysteem voor het geval leden niet aan hun verplichtingen voldoen. Indien een lid niet komt opdagen voor de geplande bardienst wordt een boete van € 40,-- opgelegd. Dit bedrag wordt onder andere aangewend als vergoeding aan het lid dat hiervoor in de plaats de bardienst draait. De boetes zullen door de penningmeester via automatische incasso worden geïnd. Indien een lid weigert de boete te betalen volgt schorsing en bij herhaling wordt het lidmaatschap beëindigd.

Uiteraard zal de paviljoencommissie elke situatie beoordelen en kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van de boeteregels. Dit ter beoordeling van de paviljoencommissie.

Uiteraard is het onderling ruilen van bardiensten voor iedereen de beste oplossing waarbij het wel belangrijk is dat een wijziging per mail wordt doorgegeven aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Leden dienen daartoe welwillend om te gaan met ruilverzoeken van andere leden die met een probleem zitten.

Bardienstbegeleiding
Er is altijd een lid van de paviljoencommissie beschikbaar voor bardienstbegeleiding. In de KNLTB dienstenplanner is te zien wie dit is. De bardienstbegeleider draagt zorg voor:

  • het informeren en begeleiden van nieuwe leden bij hun eerste bardienst
  • het volgen van de geplande bardiensten en er op toezien dat deze bardiensten gedraaid worden door de leden die in die week een bardienst gepland hebben
  • aanspreekpunt, zowel voorafgaande aan als tijdens de bardienst

Door de blijvende toestroom van nieuwe leden staan er soms onervaren mensen achter de bar. Leden wordt verzocht begrip te hebben voor deze situatie en deze leden indien nodig hulp aanbieden. Om het iedereen achter de bar makkelijker te maken, ligt er een draaiboek naast de kassa waar alle benodigde informatie overzichtelijk terug te vinden is.

Eindtijd bardienst
Er worden consumpties verstrekt tot de eindtijd van de bardienst zoals in KNLTB dienstenplanner aangegeven. Na dit tijdstip is er nog het nodige werk zoals opruimen en schoonmaken. Dit betekent dat het tijdstip waarop de bardienstplichtige het paviljoen verlaat altijd later is dan de eindtijd zoals in KNLTB dienstenplanner aangegeven is. Reken op circa 30 minuten later. Een goede praktijk is dat de bardienstplichtige kort voor de eindtijd aangeeft dat de bar gaat sluiten en het tijd is voor de laatste ronde. De bezoekers van het paviljoen worden geacht hier in alle omstandigheden begrip voor op te brengen.

Bijverdienen door het draaien van bardiensten
Vind je bardienstdraaien leuk? Geef je dan op voor invalbardiensten. Je krijgt dan per invalbardienst betaald. Neem hiervoor contact op met de paviljoencommissie.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u terecht bij de paviljoencommissie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Laatst aangepast op zondag 24 maart 2019 20:00  
Metzpoint sponsor:
Banner