Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home Les reglement

Training - Lesreglement

Afdrukken

Periode: De zomertraining start onder voorbehoud half maart. De zomercursus bestaat uit 20 trainingen voor zowel jeugd als senioren, onder voorbehoud van uitval van feestdagen. De wintertraining start onder voorbehoud begin november. De wintercursus bestaat uit 15 trainingen voor zowel jeugd als senioren. De trainingen worden verzorgd door de trainers van TC Metzpoint. Voor de geplande lessen verwijzen wij naar de lesplanning.

Lesduur: 1 lesuur is 60 minuten.

Tarieven: De lestarieven staan op het inschrijfformulier en zijn inclusief, btw, gebruik van tennisballen, tennisbaan, eventueel ballenkanon en overige materialen. Het totale lesgeld dient direct bij opgave via i-deal betaald te worden. Indien u niet op een passend tijdstip of in een passende groep geplaatst kan worden zal het lesgeld gerefund worden. De jeugdtrainingen worden gesubsidieerd door TC Metzpoint.

Inschrijving: Het inschrijfformulier voor training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij Sportivity Service. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld.

Indeling: 1 week voor aanvang zal de indeling bekend gemaakt worden per e-mail of telefoon. Tijdens de indeling wordt voor zo ver mogelijk rekening gehouden met speelsterkte, leeftijd en opgegeven verhinderingen. De trainer bekijkt de eerste twee trainingen of de groepjes goed zijn samengesteld, eventueel kunnen hierin nog wijzigingen aangebracht worden om iedereen op de juiste speelsterkte te laten trainen.

Uitval jeugdtraining: Bij plotseling slecht weer gaan de jeugdtrainingen altijd door en zal er een alternatief programma gegeven worden. Bij langdurig slecht weer (bijv. sneeuw op de banen) gaan de trainingen niet door en worden deze aan het eind van de periode als volgt ingehaald:
De 1e en 2e uitgevallen training wordt aan het einde van het blok ingehaald.
De 3e en 4e uitgevallen training wordt NIET gecompenseerd.
De 5e en 6e uitgevallen training wordt ingehaald.
Vanaf de 7e training worden de uitgevallen trainingen niet meer gecompenseerd.

Uitval seniortraining: Bij slechte weersomstandigheden of een slechte conditie van de banen gaan de seniortrainingen niet door en zal er geen alternatief programma gegeven worden. Als een training niet doorgaat zal hierover telefonisch bericht worden gegeven. Bij twijfel kan de deelnemer altijd de trainer bellen. Trainingen die vanwege bovengenoemde reden zijn uitgevallen worden als volgt ingehaald:
De 1e en 2e uitgevallen training wordt aan het einde van het blok ingehaald.
De 3e en 4e uitgevallen training wordt NIET gecompenseerd.
De 5e en 6e uitgevallen training wordt ingehaald.
Vanaf de 7e training worden de uitgevallen trainingen niet meer gecompenseerd.

Verhindering trainer: Bij eventuele verhindering van de trainer krijgen de deelnemers tijdig hierover bericht. Trainingen, die om deze reden uitvallen, worden altijd ingehaald.

Verhindering deelnemer: Bij verhindering van de deelnemer dient de trainer tijdig op de hoogte gesteld te worden, zodat eventuele vervanging geregeld kan worden. Tevens kan het trainingsprogramma aangepast worden. Niet komen opdagen zonder tegenbericht is storend voor zowel de trainer als deelnemers. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.

Aanvang van de les: De trainers streven ernaar om de lessen op tijd aan te vangen. Te laat komen is hinderlijk voor de trainer en de lesgroep. Zorg daarom dat je ruim op tijd aanwezig bent. Bij regelmatig of veel te laat komen beslist de trainer over deelname aan de tennisles.

Kleding: Iedereen is verplicht om deel te nemen aan de trainingen in tenniskleding. Dus geen voetbalshirts e.d. Belangrijk is ook het juiste schoeisel. Vraag in de sportwinkel bewust naar tennisschoenen. Indien dit niet goed is worden de deelnemers hierop aangesproken.

Inschrijving: Alleen leden van TC Metzpoint kunnen inschrijven voor de trainingen. Voor zowel zomertraining als wintertraining vindt een aparte inschrijving plaats. Indeling van de lesgroepen vindt plaats door de hoofdtrainer in samenspraak met de eventuele overige trainers. Indeling zal geschieden op binnenkomst van inschrijving. Inschrijving verplicht tot betaling.

Verzekering: De tennistrainer, de vereniging en Sportivity Service kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van enig letsel tijdens de tennistraining. Deelnemen is geheel op eigen risico. Mocht u onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen (bijv. door blessures) dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden. Wel is het toegestaan om een vervanger van het zelfde niveau in te zetten. Deze persoon dient wel lid te zijn van de vereniging.

Vragen stellen? Na afloop is er altijd de gelegenheid iets kort met de trainer te bespreken. In het geval dat hier meer tijd voor nodig is, graag een afspraak maken met de trainer.

Het trainersteam van TC.Metzpoint

Sportivity LogoVoor vragen /opmerkingen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op dinsdag 23 oktober 2018 09:27  
Metzpoint sponsor:
Banner